Logggo Baner3d3 Setaliste

DOO Komunalne djelatnosti Bar

Hipotekarna banka 520-20130-19

Uklanjanje kontejnera-Mišići
Opširnije ...
Obavještenje-Kabasti otpad
Obavještenje-Kabasti otpad
Opširnije ...
Provjera računa
Provjera računa
Opširnije ...

O Društvu

O Društvu

Djelatnost Društva i način  obavljanja poslova  utvrđeni su  Zakonom o komunalnim djelatnostima  (Sl.list RCG 12/95)  i Odlukom o izmjenama Odluke o organizovanju DOO "Komunalne djelatnosti" ( Sl.list RCG - Opštinski propisi br.31/89, 12/91, 17/92  i  24/95 ).

DOO "Komunalne djelatnosti" Bar sa sjedištem u Baru, Bulevar  Revolucije Kula A,  registrovano je u centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 08.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Sl.list RCG br.6/02 ), kao ustanova ( reg.br. 8:0004044/001 ).

Osnivač Društva je jedinica lokalne samouprave (Opština  Bar ),pa shodno tome sredstva kojim raspolaže  DOO Komunalne djelatnosti  imaju karakter državne svojine .

Djelatnosti  Društva preciznije su definisane Odlukom SO Bar o komunalnom uređenju grada  Sl.l. RCG 23/07,   i to :

 • održavanje komunalne higijene gradskih i prigradskih javnih površina uključujući i odvoz komunalnog otpada sa istih,
 • odvoz komunalnog otpada po osnovu ugovora sa korisnicima komunalnih usluga koji obavljaju  privrednu djelatnost,
 • odvoz komunalnog otpada za vlasnike, odnosno korisnike usluga, iz domena stanovanja (kolektivnog i individualnog vida stanovanja),
 • ekološka sanitacija – uklanjanje lutajuće stoke, pasa i mačaka; uništavanje komaraca; čišćenje  kanala,
 • održavanje putne signalizacije,
 • pružanje pogrebnih usluga i održavanje grobalja,
 • održavanje i organizacija prometa na gradskoj i prigradskim tržnicama (Bar, Sutomore, Virpazar, Ostros ),
 • organizacija prometa na pijacama mješovite robe ( Bar, Sutomore, Čanj ),
 • upravljanje i pružanje usluga na Autobuskoj stanici  Bar,
 • stanične usluge na autobuskoj  stanici,
 • održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina ; novi zasadi; rasadnička proizvodnja
 • održavanje javne rasvjete  i proširivanje mreže na seoskom području
 • obavljanje drugih poslova koji nam se povjere od strane Osnivača ili na zahtjev drugih korisnika naših usluga.

Vi ste ovde: O preduzeću O Društvu