Logggo Baner3d3 Setaliste

DOO Komunalne djelatnosti Bar

Hipotekarna banka 520-20130-19

Uklanjanje kontejnera-Mišići
Opširnije ...
Obavještenje-Kabasti otpad
Obavještenje-Kabasti otpad
Opširnije ...
Provjera računa
Provjera računa
Opširnije ...

Aktivnosti

Obavještenje -Uklanjanje kontejnera - Mišići

Obavještavamo vas da je DOO Komunalne djelatnosti Bar izvršilo uklanjanje kontejnera koji su bili postavljeni pored saobraćajnice ispod hotela "Galeb".

Razlog uklanjanja kontejnera je da je predmetna lokacija u privatnom vlasništvu.

 Postupajući po zahtjevu vlasnika zemljišta katastarske parcele br.1191 KO Mišići, Društvo je postupilo shodno Odluci o komunalnom uređenju grada.

Molimo vas da kučni otpad u narednom periodu odlažete na najbližim lokacijama.

DOO Komunalne djelatnosti Bar će u najkraćem roku tražiti rješenje da sa nadležnim sekretarijatom obezbijedi odgovarajuću lokaciju u najbližem okruženju.

Vi ste ovde: O preduzeću Aktuelni događaji Obavještenje -Uklanjanje kontejnera - Mišići